Барбара Царрера # нуде

филм:ТРИСТ (1994)

БАРБАРА ЦАРРЕРА у ТРИСТ-у (1994) 00:27

филм:ТАЧКА УТИЦАЈА (1993)

БАРБАРА ЦАРРЕРА у ТОЧКУ УТИЦАЈА (1993)

00:12 БАРБАРА ЦАРРЕРА у ТОЧКУ УТИЦАЈА (1993) 00:47 БАРБАРА ЦАРРЕРА у ТОЧКУ УТИЦАЈА (1993) 00:11

филм:ДИВЛЕ ГУСКЕ ИИ (1985)

филм:НИКАД ВИШЕ НЕ КАЖИ (1983)

БАРБАРА ЦАРРЕРА у НИКАДА ВИШЕ НЕ КАЖИ (1983) 00:16 БАРБАРА ЦАРРЕРА у НИКАДА ВИШЕ НЕ КАЖИ (1983) 00:58

филм:Ја, порота (1982)

БАРБАРА ЦАРРЕРА у И, ЖИРИЈУ (1982) 01:33 БАРБАРА ЦАРРЕРА у И, ЖИРИЈУ (1982) 00:12

серија:ТАБЕЛА (1981)

филм:ОТОК ДР. МОРЕАУ (1977)

БАРБАРА ЦАРРЕРА на ОТОКУ ДР. МОРЕАУ (1977) 00:06

филм:ЕМБРИО (1976)

БАРБАРА ЦАРРЕРА у ЕМБРИЈУ (1976) 01:15 БАРБАРА ЦАРРЕРА у ЕМБРИЈУ (1976) 00:18

серија:ДАЛЛАС

серија:ЦЕНТЕННИАЛ

филм:ЗЛА КОРИЦА (1989)

филм:САВБОНЕС (1995)

филм:НОЋ СТРЕЉАКА! (1994)